Què i com treballem?

Diferents llenguatges (oral, escrit, musical, matemàtic, plàstic, corporal, tecnològic…)
Coneixements de l’entorn
Coneixements d’un mateix i dels altres.

Són aspectes habitualment treballem a l’aula, però s’incideix d’una manera més específica i individual quan organitzem els alumnes en petits grups.

El treball és divers i global.

 • HÀBITS: l’adquisició dels diferents hàbits els permet ser més autònoms, fa possible que tinguin una convivència positiva amb els altres i són necessaris en l’adquisició dels nous aprenentatges. Es van introduint de forma gradual i es treballen sempre.
 • RACONS:Afavorim el llenguatge oral i escrit i el raonament matemàtic. Intervenen dues mestres a l’aula i ho realitzam dos cops per setmana.
 • TALLERS: Potenciem el llenguatge plàstic i artístic amb petits grups formats per alumnes de P3, P4 i P5 amb diferents mestres un cop a la setmana.
 • AMBIENTS: afavoreix la interrelació i la socialització entre els infants i fomenten la iniciativa personal, la col·laboració amb els igual i amb els adults, 1 sessió diària.
 • L’HORA DEL CONTE: afavoreix l’atenció, l’escolta, l’expressió i comprensió oral.
 • L’ANGLÈS: Es familiaritza els infants amb l’escolta d’una nova llengua mitjançant jocs d”expressió oral i cançons.
 • LA BUTXACA DESCOBERTA I EL QUINZET: afavoreixen el raonament lògic-matemàtic, la memòria, l’atenció, la discriminació visual i auditiva.
 • PSICOMOTRICITAT: afavoreixen l’expressió corporal i motriu i consciència del propi cos.
 • MÚSICA I DANSA: afavoreix l’escolta, el silenci, el cant, la dansa  i el ritme.
 • PROJECTES: es pretén fomentar entre els alumnes un aprenentatge centrat en les seves pròpies motivacions, procurant que l que es treballa sigui significatiu.
 • PROTAGONISTA DE LA SETMANA: Cada setmana, durant el curs, una nen, nena de la classe és el protagonista. Durant la setmana del protagonista, els vostre fill, filla portarà a l’aula, un dia determinat, fotografies de quan era petit, les seves cançons preferides, la roba de quan era nadó, el seu conte preferit…. perquè ho pugui compartir amb els seus companys. El resultat final serà la vostra explicació a l’aula. fet que els nens i nenes esperen amb gran interès, motivació i il·lusió.
 • NOVES TECNOLOGIES: trobem projectors a totes les aules i disposem de portàtils i tauletes per tal d’utilitzar-les com un recurs més, una finestra oberta al món.