L’escola

La nostra escola té un nom de camí, que segueix la rúbrica de la innovació.

La seva cromàtica-casualitat o no- evoca el pelatge de l’animal que la identifica. Són tons càlids de tardor, necessaris per crear una atmosfera de bona convivència.

Els seus espais desprenen l’olor d’un cau fresc i novell en que conviuen elements tradicionals i tecnològics.

Els sons que, més s’hi repeteixen són els mots confiança, transparència i diàleg.

La seva essència és creure en el treball que es duu a terme, per ajudar a créixer els principals herois i heroïnes d’aquesta història: els nostres infants.