Biblioteca

Com tots sabeu, les biblioteques escolars tenen un paper molt important a les escoles. Són petits eixos vertebradors que ajuden a tot tipus d’aprenentatges. Deia Aristòtil que “Llegir és el fonament de tot saber “. Però és que també, és despertar-los a la vida.

A l’escola Carrilet s’ha posat molt èmfasi en augmentar l’hàbit i el gust per la lectura dels nostres alumnes. En primer lloc, la biblioteca d’aula; un petit espai on els alumnes disposen d’un gran nombre de llibres tan de lectura com de consulta i que es van renovant periòdicament en funció del que s’està treballant i dels interessos de l’alumnat. El  Biblioniu, a l’estona del pati per poder llegir més i fer intercanvi de llibres tres dies a la setmana.  A la biblioteca escolar els dimarts i dijous també obrim ja que és un bon moment perquè els/les alumnes, disfrutin i remenin la col·lecció d’àlbums il·lustrats de que disposa, obrin els fantàstics Pop-Ups, o consultin determinats llibres que per les seves característiques no poden sortir de la biblioteca. A més, poden fer-hi el préstec dels llibres que s’emporten a casa.

Gràcies a l’AMPA, la biblioteca també estarà oberta els dimarts i dimecres de 5 a 6 de la tarda.

La comissió de biblioteca és la que recomanarà periòdicament als alumnes alguns llibres del seu fons per tal que els petits lectors puguin descobrir o redescobrir nous títols. Però a més, cada trimestre, pels volts de Nadal, Sant Jordi i abans de les vacances d’estiu, també es presentaran un llistat de llibres per ajudar als pares a triar bones lectures pels seus fills.  Per facilitar la tasca, cada llibre es presentarà visualment amb la portada, el nom de l’autor/ra, un resum del tema que tracta i la edat o cicle al qual van destinats.

Que la lectura us acompanyi!!!