Salut

Els nens i les nenes s’han de quedar a cas en cas de febre, malaltia infecciosa i/o paràsits.

Us recomanem que tingueu previst alguna persona que es pugui fer càrrec del vostre fill/a en cas de malaltia.

Recordar-vos que a l’escola no administrarem cap medicament (excepte malalties cròniques i amb l’autorització del metge)

És molt important avisar/informar a l’escola de qualsevol qüestió de salut que afecti directament als vostres fills/es. (malalties, medicació, al·lèrgies…)