Material escolar

El material escolar és socialitzat. És a dir, l’escola gestiona la compra de tots els materials que necessitarà l’alumnat al llarg del curs i l’escolaritat.

Quins materials són:

  • Materials fungibles: llàpis, colors, gomes, tisores, coles, pintures, fulls, cartolines, llibretes…
  • Materials didàctics: agendes, llibres lectura, llibres de consulta, jocs de taula, materials de ciència, jocs de pati, material de robòtica educativa…
  • Materials digitals: Tauletes, chromebooks, PC’s…

En resum, amb la quota de material escolar l’alumne/a rep tot el que necessita per a la seva escolaritat.