Espai on l’AMPA mostra i explica les activitats que fa a l’escola i per l’escola. A més a més, es mostra les aportacions que fa com l’adquisició de materials didàctics, jocs, mobiliari i altres.