Qui som

 

EQUIP DIRECTIU  (Dossier professional)
Secretària Carolina Ventaja
Cap d’Estudis Gemma Montañà
Director Christian Àlvarez
EDUCACIÓ INFANTIL
P3A Lídia Cabrera
P3B Noelia Mariné
P4A Elena Sanz
P4B Noelia Gámez i Àngela Albeniz
P5A Magdalena Crespí
P5B Carol Ventaja
TEI (tècnica d’E.I.) P3 Montse Mas
Reforç Infantil i música P3 Georgina Rodríguez
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r A Marina Mañas
1r B Laura Pineda
2n A Cristina Pérez
2n B Ester Descarrega
3r A Maribel Bardají
3r B Rosa Mª Aguilera
4t A Montserrat Romero
4t B Maite Morales
5è A Maria Montero i Cristina Lopez
5è B Beatriz Moran
6è A Andrea Sánchez
6è B Marta Valverde
6è C Patricia Delgado i Laia Colldecarrera
Reforç Primària Gemma Montañà
Especialistes
Anglès Marta Arasanz (Infantil i 1r)
Cristina Pérez (2n)
Raquel Martínez (3r, 4t, 5è)
Christian Àlvarez (6è)
Francès Maria Montero
Educació Física Jesus Calvete (1r, 2n, 3r i 4t)
Alex Mateo (P3, P4, P5, 5è i 6è)
Educació Especial Mar Vilalta (EI i CI) i Natalia  Grane
Elisabeth Arias (CM i CS)
Música Núria Clapés (P4-6è), substituta de Patricia Roman
Science Marina Mañas (3r i 4t)
Andrea Sanchez (6è)
Christian Àlvarez (5è)
Coordinacions
Coordinadora INF Elena Sanz
Coordinadora CI Cristina Pérez
Coordinadora CM Maribel Bardají
Coordinadora CS Andrea Sánchez
Coordinador TAC  Alex Mateo
Coordinadora lingüística Laura Pineda
Coord Riscos laborals Jesús Calvete
Vetlladores Leticia Sanagustín i Alba
EAP Raquel Àlvarez
Conserges Toni Pérez (matí) i Carmen Serrano (tarda)
Administrativa Nuria Aguiló
CREDA Àngels Barbero
Neteja Eli i Adela
Menjador Sixta (Coordinadora)
Acollida matinal / gestió menjador  Marta Expósito