Instal·lacions

Laboratori, biblioteca, menjador, aula d’audiovisuals, aula d’informàtica, ordinador i projector amb connexió a internet a totes les aules, aula de música, pavelló esportiu, pistes poliesportives, pati infantil, pati primària, teatre, aula d’anglès, aula “mágica”, ascensor: escola sense barreres arquitectòniques. Enllaç per veure les imatges en GRAN!!!