NOVETAT IMPORTANT!

Aquest trimestre haureu d’enviar les activitats al correu específic de cada matèria o a través del Classroom corresponent.

VIDEOCONFERÈNCIES DE TANCAMENT DE CURS I COMIAT

Del 15 al 19 de juny es realitzaran tutories telemàtiques per tots els nivells a través de la plataforma GOOGLE MEET per tal de fer un acomiadament de l’alumnat del centre. Rebreu la convocatòria i les instruccions per conectar-se  a través del correu electrònic però també tindreu accés a través de la web del centre (Espai d’activitats #JoemQuedoACasa de cada grup/classe). Estigueu atents/es a les dues vies de comunicació.

Us deixem l’enllaç dels videotutorials o s’explica com haureu d’entrar a les videoconferències que organitzin les tutores de cada grup:

“DES DE CASA TAMBÉ PODEM FER ESCOLA VERDA”

La comissió d’Escola Verda no ha estat inactiva durant aquests mesos de confinament. Aprofitant que el proper dia 5 de juny és el dia Mundial del Medi Ambient us presentem unes activitats que ens han de servir per reflexionar sobre els nostres actes. Animeu-vos a participar-hi!!
Per veure les activitats cliqueu AQUÍ 

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ

Bon dia nois i noies,

Per accedir a les activitats de recuperació de les matèries cliqueu a sobre: CATALÀ, CASTELLÀ, ANGLÈS, MATEMÀTIQUES, CIÈNCIES SOCIALS, CIÈNCIES NATURALS ,VISUAL I PLÁSTICA ,TECNOLOGIA, CULTURA I VALORS I OPTATIVA: CULTURES DEL MÓN.

Per accedir a les activitats de recuperació d’Atenció a la diversitat cliqueu a sobre:CATALÀ, CASTELLÀ, ANGLÈS I MATEMÀTIQUES

L’ especialista d’Educació Física ha enviat la feina de recuperació personalitzada a cada alumne a través del correu.

Les activitats de recuperació només les hauran de fer els/les alumnes que hagin suspès alguna matèria. Els tutors/es es posaran en contacte amb ells telefònicament o per correu electrònic.

S’hauran d’entregar fetes al professor/a corresponent la setmana del 25 al 29 de maig.

Aprofitem per informar-vos que dimecres 27 de maig NO es publicaran deures a la web, així que l’alumnat de 1r ESO que no hagi de recuperar cap matèria no  en tindrà (del 27-3 juny).

 

 

 

TASQUES SETMANALS (6-13 MAIG)

Bon dia noies i nois,

Aquesta setmana rebreu activitats de les àrees següents: Ciències Naturals, Castellà*, Cultura i Valors*, Educació Física, Scratch, Visual i Plàstica*, Tecnologia* i Anglès*.

*Cultura i Valors, Visual i Plàstica i Castellà: Heu rebut les activitats a través del Classroom.

*Tecnologia: Seguiment del projecte i activitats a través del Classroom.

*Anglès: Heu rebut la tasca a través del Classroom amb la data d’entrega.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: Rebreu activitats de les àrees de Català, Castellà, Anglès i Matemàtiques.

Per veure les activitats cliqueu a sobre: CIÈNCIES  NATURALS, EDUCACIÓ FÍSICA, SCRATCH i

ATENCIÓ DIVERSITAT.