Pla d’obertura de setembre

Benvolgudes famílies,

Us fem arribar el Pla d’obertura de centre. Aquest Pla ha estat dissenyat d’acord a les directrius que, des d’Ensenyament i Salut, ens han fet arribar a les escoles i està validat per la Inspecció Educativa.

Veureu que, els Plans d’obertura de les diferents escoles del nostre municipi, tot i tenir punts de partida similars, ofereixen solucions diferents. Això és fruit de les singularitats de cada edifici, dels seus recursos humans i materials específics i del seu projecte educatiu. Les directrius generals permeten que les diferents escoles, dins del seu marge d’autonomia, puguin donar una resposta ajustada a les seves necessitats particulars. No hi ha ningú millor que nosaltres per saber les necessitats del nostre centre i, a partir de la diagnosi i la reflexió del conjunt dels diferents factors, donar la millor resposta.

Per facilitar la comprensió del disseny del Pla us volem destacar alguns aspectes bàsics, com són:

 • Comptem amb una dotació del Departament de cinc mestres més dels que ens correspon de plantilla.

 • Es continua mantenint la mateixa estructura de grups que fins ara, a excepció de 5è que és de tres grups.

 • Als grups concrets que es troben per sobre de ràtio (2n, 4t i 6è) se’ls hi ha assignat un espai complementari en el centre, d’ús exclusiu per a cada un dels grups, per tal de treballar en grups reduïts més de la meitat de la jornada escolar. D’aquesta manera ampliem espai de treball i reduïm ràtios.

 • La resta de grups que estan dins de la ràtio també disposen de més hores de reforç i/o desdoblament.

Un dels factors que ens aporta més seguretat és la reducció de ràtios durant gran part de la jornada escolar, però hi ha un altre factor molt més important que és la estanquitat dels grups, els anomenats «grups bombolles»

Què vol dir un grup bombolla?

Vol dir que cada un dels grups no pot tenir contacte o el mínim de contacte amb la resta de grups.

Com ho aconseguim a Infantil?

 • Cada grup de P3, P4 i P5 ocupa una aula i no fa activitats amb els companys/es de les altres classes. No es faran tallers, ni altres tipus d’activitats que impliquin barreja de nens/es.

 • Esmorzen a la classe i quan surten al pati, cada grup juga en un sector diferent del pati i en torns diferents (un torn per P3 i un altre torn per P4 i P5)

 • Hi ha un equip de mestres assignat a cada nivell. Així evitem que les mestres passin per molts grups diferents i minimitzem els contagis.

 • Cada grup d’infantil dina a la seva aula.

Com ho aconseguim a Primària?

 • Cada grup ocupa una classe.
 • Els nivells per sobre de la ràtio ocupen, en comptes de dues aules, 4 aules. Aquestes aules són d’ús exclusiu de cada un dels grups.
 • Els infants d’un grup no es relacionen amb els companys/es d’altres grups. S’han suprimit els tallers i totes les activitats que suposen barreja de grups.
 • Els/les alumnes esmorzen a classe abans de baixar del pati. Així, en un moment compromès en el qual els infants es treuen la mascareta, assegurem distància, una correcta higiene i prevenim contagis.
 • Es sectoritza el pati i s’estableixen torns d’esbarjo diferents, això ens permet baixar la ràtio als esbarjos. En el cas de Primària, es fan dos torns de pati i s’estableixen zones a les quals si que hi conviuen infants de diferents grups, però sempre amb mascareta.
 • Fins que les autoritats sanitàries no ens donin més marge de flexibilitat, l’alumnat de primària portarà durant tot el dia la mascareta a excepció del temps d’esmorzar i dinar.
 • S’assignen els mestres a cada un dels cicles, evitant que hi hagi mestres que passin per totes les aules de l’escola. Així, en el dossier informatiu que us farem arribar en breu, trobareu la relació de professionals del centre i el cicle on estan assignats.
 • S’estableixen mides extraordinàries a menjador; es fan dos torns per dinar, separant els grups classe i fent una neteja i desinfecció del menjador entre torns.

Un altre aspecte important, que ens permet evitar aglomeracions, són les entrades i sortides esglaonades.

L’accés de les famílies al pati del centre serà a les entrades i sortides d’infantil i a les sortides de Primària. Només accedirà un adult al pati.

Les famílies no han d’accedir a l’edifici ni circular pel vestíbul de l’escola durant les entrades i sortides.

Les consultes a secretaria les atendrem telefònicament al 935862902 i per mail a8061154@xtec.cat.

Us facilitarem també els mails de tot el professorat.

Les mides que s’han pres, tan a nivell d’organització com de seguretat i prevenció, s’aniran adequant a les directrius que ens vinguin marcades per Salut i Educació i a la posada en marxa dels protocols que anirem ajustant amb la col·laboració i complicitat de tots/es vosaltres.

Per la vostra banda us agrairem la implicació en els aspectes de salut, que, en aquest curs, prenen molta importància, com són, per exemple:

 • No assistència dels infants quan estiguin malalts.
 • Col·laborar en les entrades i sortides amb puntualitat i mantenint distància amb la resta de famílies.
 • No entrar a l’edifici escolar fora dels moments permesos (les reunions d’inici de curs i tutories es faran prioritàriament de manera virtual).
 • Enviar als vostres fills amb una mascareta homologada i una bossa o capsa per guardar-la quan mengen. Siusplau, comproveu que compleixi les mesures de protecció adequades, ja que n’hi ha moltes d’elles que no protegeixen als vostres fills/es. Recordeu que les mascaretes quirúrgiques tenen una durada aproximada de 5 hores.

 

Altres temes i qüestions que sabem que us preocupen i volem recollir aquí:

 • Neteja dels lavabos. L’Ajuntament ha augmentat el número d’hores de neteja. Aquest curs disposarem d’una persona extra que vindrà durant part del matí per mantenir els lavabos en bones condicions higièniques.
 • El personal de centre està fent una formació de mesures higièniques i prevenció del Covid-19.
 • Els infants que pertanyin a grups de risc i el seu metge desaconselli l’assistència a l’escola, que es posin en contacte amb secretaria per tal que els hi informem del procediment per demanar atenció educativa domiciliària.
 • Hem recomanat que els infants portin gel hidroalcohòlic perquè, tot i tenir dotació del Departament, en gastarem molt. No és obligatori portar-lo. Qui ho porti, ha de ser un pot nou i revisarem que tingui un mínim del 70 per cent d’alcohol. Es farà servir sota el control de la mestra per evitar accidents.
 • Ens han preguntat si és possible fer jornada intensiva. Creiem que ajudaria força a les famílies a organitzar-se, perquè hi ha grups que a la tarda només venen a una sessió d’una hora, però el Departament no ha donat aquesta possibilitat.
 • Reunions amb les delegades: la farem quan arrenqui el curs, perquè un cop comencem, elles i nosaltres anirem veient coses que es poden millorar, les exposarem, valorarem i farem les adaptacions del Pla que considerem més adequades.
 • Sabem que és molt probable que, en moments determinats, sempre a criteri de Salut, es produeixin quarantenes de grups escolars, però el nostre objectiu és realitzar un esforç col·lectiu per fer de l’escola un lloc el més segur possible i mantenir la presencialitat tan necessària per la socialització i educació dels infants.

 • Si es produeixen confinaments de grup, continuarà l’activitat lectiva a distància i farem un esforç tots plegats per avançar en el currículum.

 • Els quaderns d’Infantil i Primària s’entregaran, durant els primers dies de curs, per tal que les famílies els custodieu a casa i els porteu quan us els demanin les mestres.

 • L’Ampa està estudiant oferir acollida matinal i de tarda i, més endavant, si és possible, activitats extraescolars.

Us demanem confiança en la nostra tasca i us /ens desitgem molt bon curs,

Consulteu aquí el Pla:  Pla d’organització de l’obertura al setembre

Atentament,

Equip directiu

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>