Els infants

Compartim una mirada vers l’infant: una persona capaç;
única;
curiosa;
amb interessos propis;
activa;foto-poema-malaguzzi
amb un bagatge emocional, social i cultural divers;
ciutadana, amb drets i deures;
competent per viure, aprendre, escoltar i comunicar;
feliç.