PETITA FACTORIA

En aquest ambient apareixen les millors oportunitats per crear diferents produccions artístiques (plàstiques, corporals i musicals). A partir d’un escenari es recreen situacions carregades de dramatitzacions i simbolismes. Cada infant pot organitzar  el seu treball per expressar en diferents llenguatges les seves idees, emocions i experiències.