Aquest espai potencia la descoberta del cos i les seves possibilitats motrius: espai per córrer, per enfilar-se, per arrossegar-se, espais i materials per construir-se amagatalls… oferint materials transformables i polivalents com caixes de cartró, robes… que permetin desenvolupar la creativitat i la imaginació dels infants enriquint els seu procés simbòlic.