Activitats extraescolars

Objectius de les activitats

Les activitats extraescolars que promou i organitza l’AMPA pretenen:
  • Generar una oferta educativa i de lleure de qualitat que arribi a tots els infants de l’escola, sense distincions
  • Assegurar atenció i protecció als infants quan l’escola està tancada i la família no se’n pot fer càrrec, tant a primera hora del matí com a la finalització de l’horari lectiu, facilitant la conciliació de la vida laboral de les mares i pares amb la vida familiar.
  • Proporcionar als infants unes oportunitats educatives diferents i complementàries a l’escola i fomentar la pràctica d’activitats esportives.
  • Fomentar la pràctica d’activitats esportives i generar sinergies amb entitats i clubs esportius del Districte per promoure la continuació de les pràctiques esportives més enllà de l’educació primària.
  • Vincular les activitats extraescolars al projecte educatiu de l’escola.

Activitats extraescolars i preus del curs actual