Projecte educatiu

QUI SOM?

L’Escola Barcelona es troba situada al districte IV de Barcelona Ciutat, al barri de Les Corts i molt a prop del barri de Sants.

El nostre edifici, situat al carrer Joan Güell,  consta de quatre plantes on estan ubicades les aules de tots els grups, malgrat cada etapa té espais diferenciats, i disposa d’altres dependències i  equipaments.

ESPAIS I EQUIPAMENTS

Disposem de 6 aules d’Educació Infantil i 12 de Primària. Les aules són espaioses, exteriors, assolellades i dotades amb PDI. A cadascuna d’elles hi ha un ordinador de sobretaula amb connexió a Internet.

També tenim una Biblioteca, una aula de Música, quatre aules petites per treballar amb grup reduït, una aula d’Informàtica, una aula mòbil amb equipament informàtic, una aula d’educació especial, un gimnàs, una pista de bàsquet, una pista de futbol, un pati cobert, un sorral pels més petits i un menjador amb cuina pròpia.

METODOLOGIA

La nostra metodologia de treball té en compte el que cada alumne és capaç d’aprendre en un determinat moment, en funció del seu nivell evolutiu i promourà una actitud favorable per part de l’alumnat. Vetllem per donar a cada alumne el tractament personalitzat per afavorir que la seva capacitat sigui la més adient tot respectant la diversitat.

Creiem que l’alumne és qui ha de construir els seus esquemes de coneixement; el mestre serà el mediador i, en aquest rol, establirà la relació entre allò que l’alumne ja sap i els nous continguts que d’aprendre.

Potenciarem i afavorirem  l’aprenentatge significatiu, partint dels coneixements previs dels/les alumnes, ajudant-los a aprofundir en el raonament, l’observació i l’experimentació per progressar en el domini de les tècniques, habilitats i destreses de cada matèria.

L’Escola té el compromís de fomentar en l’alumne una actitud activa i curiosa, per això fomentem l’ús de mètodes i tècniques educatives: observació directa, activitats i aprenentatges significatius que afavoreixen qualsevol tipus de dinamització i de recerca que desperti en els alumnes l’afany per a la investigació i fomenti els hàbits crítics com a mitjà de progrés.

L’Escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió i el diàleg. Considerem que les situacions de conflicte han de ser assumides i plantejades de forma clara, oberta i directa, amb la intervenció de totes les parts. L’acció tutorial serà importantíssima per treballar la relació i la cohesió del grup, l’autoestima, la gestió d’emocions, l’autoconeixement i l’acceptació dels altres.

 ELS NOSTRES PROJECTES

 • Introducció de l’Anglès a P4
 • Tallers d’educació visual i plàstica en anglès (3r i 5è).
 • Sostenibilitat i reciclatge.
 • Reutilització dels llibres
 • Hort urbà escolar.
 • Els nostres amics, els nostres padrins.
 • Ús de les Pissarres digitals interactives.

Projecte de valors

 • Aprenem a escoltar-nos.
 • La capsa de la bona convivència.
 • Assemblea
 • Mediadors

Projectes Compartits

 • Protagonista de la setmana.
 • Les nostres aficions.
 • Famílies contistes.
 • Les nostres feines i oficis.
 • Volta al món amb les famílies.
 • Jocs tradicionals.
 • Altres llocs, altres persones.

AMPA-ESCOLA

Pensem que l’estreta relació i col·laboració que hi ha entre mestres i és del tot indispensable per garantir una ferma línia educativa, doncs és necessari que els infants trobin una coherència entre família i escola. Mantenim, per tant, una relació periòdica tant a nivell individual com col·lectiva.