Competències Bàsiques

Resultat de les proves de Competències Bàsiques del curs 2014-2015.
Resultat de les proves de Competències Bàsiques del curs 2015 – 2016