Documents de centre

En aquest apartat trobareu documentació referent al funcionament de l’Escola: Projecte educatiu, Cal Saber, Normativa general de funcionament del centre , Normativa de Menjador, ….