Salut

A la consergeria del Centre disposeu d’uns impresos en els quals s’haurà d’especificar el tipus de medicament i la duració del tractament que hagi de prendre l’alumne/a; així mateix, cal adjuntar la recepta mèdica. Sense aquest imprès degudament complimentat i signat, no serà administrat cap tipus de medicació.

 En cas que un/a alumne/a tingui algun tipus d’infecció contagiosa, la família haurà de prendre les mesures pertinents i evitaran portar-lo a l’Escola. En el moment de tornar, portaran un justificant del metge indicant la seva curació.

En cas de polls o similar, es recomana efectuar el tractament adequat i no portar el/la nen/a a l’Escola per evitar el contagi.