Presentació. Trets

Som un Centre d’Ensenyament Públic d’ Educació Infantil i Primària pertanyent a la Generalitat de Catalunya.

Aquest són els trets que ens caracteritzen:

 • L’atenció personalitzada a l’alumne/a i a la seva situació familiar.
 • Volem que des dels 3 anys fins als 12, el/la nen/a visqui feliçment cada dia a l’Escola.
 • Procurem que mitjançant el joc i el treball diari progressi en el seu creixement individual i social, i desenvolupi noves habilitats i aptituds.
 • Sabem que els primers anys de vida escolar són fonamentals per a la formació de l’infant. En aquesta etapa desenvolupa la major part de les seves habilitats i desperta el seu interès per conèixer i aprendre.

Com és l’Escola ?

L’escola es regeix i gestiona activament, es potencia la participació de les famílies en el Consell Escolar , afavoreix la incorporació de les famílies en el procés d’aprenentatge dels seus fills/es i fomenta la implicació de tots els sectors de la comunitat en la dinàmica del centre.

 • És una escola pública d’Educació Infantil i Primària, està al servei de la societat.
 • Democràtica, educa en la llibertat, i afavoreix la convivència.
 • Participativa, amb una gestió organitzativa compartida amb les famílies.
 • Pluralista, acceptant la llibertat d’expressió de les diferents ideologies democràtiques.
 • Aconfessional, tot i que respecta i ofereix la possibilitat de rebre formació religiosa. D’altra banda, algunes de les celebracions religioses més tradicionals es treballen de manera general dins l’àmbit de les festes populars.
 • Catalana, usa la llengua catalana com a mitjà normal d’expressió i comunicació, així com la llengua castellana i l’anglesa.
 • El nostre objectiu educatiu és el desenvolupament integral de la personalitat de l’alumnat a partir del respecte a la individualitat.
 • El conjunt de metodologies i estratègies que emprem tenen com a objectiu fomentar l’autonomia, la socialització, el treball en equip, la iniciativa i la creativitat dels infants, potenciant l’adquisició dels aprenentatges adequats a l’edat. Es basen en:
  • L’ús d’estratègies que afavoreixin l’atenció a al diversitat.
  • La valoració de l’esforç personal i el treball en equip.
  • La socialització del material.
  • La potenciació de l’ús i el coneixement de les noves tecnologies.
  • L’apropament a la consciència d’un mateix, a l’esperit de convivència.
  • La realització de sortides i activitats que ajudin a completar el treball fet a classe i els posin en contacte amb la realitat que els envolta.
  • La vivència de les festes tradicionals.
  • La potenciació de l’aprenentatge significatiu, l’adquisició de coneixements que s’interrelacionen entre ells per afavorir la competència de l’aprenentatge.
  • Una línia de treball dinàmica i activa, basada en l’observació, comprensió i experimentació.
 • Assumim el compromís que cada alumne aprengui a pensar, aprengui a aprendre, aprengui l’art de viure, d’estimar i de treballar amb alegria.
 • Fomentem i treballem a totes les àrees els valors del diàleg, de convivència, la responsabilitat, sensibilitat, creativitat, feina ben feta, pau i solidaritat.
 • Potenciem la relació positiva amb les famílies mitjançant:
  • Reunions informatives , com a mínim a l’inici de cada curs.
  • Tutoria personalitzada ( l’escola garanteix una entrevista al llarg de cada curs )
  • Orientació pedagògica amb la col·laboració de l’EAP.
  • Participació en els projectes comuns: “El protagonista de la setmana” (P-3),”Les nostres aficions” (P4), “Famílies contistes” (P5), “Els nostres oficis” (1r) i “La volta al món amb les famílies” (2n), “Jocs tradicionals” (3r), “Compartim vivències” (4t) i “Xerrades” (5è i 6è).