Organització

 

Consell Escolar.  Curs 18/19

Membres del Consell

 • Pares i Mares: Immaculada Ciria, Marta Poll, Sandra Saura, Cristina Castelló i Marta Borrell.
 • AMPA: Ismael Cabaco.
 • Professors/es: Ma. Dolors Coscolla, Anna del Pozo, Fina Romero, Imma Farré, Montse Nabau i Teresa Sumalla.
 • Equip Directiu: Montserrat Cabana, Emma Martí i Joan Davía.
 • Serveis: Núria Benach.
 • Ajuntament: Cecília Gri

Comissions

Comissió Econòmica:

  • Directora. Montserrat Cabana
  • Secretari. Joan Davia
  • Professora. Fina Romero
  • Mare. Imma Ciria i Sandra Saura
  • Ajuntament. Cecília Gri

Comissió Permanent:

  • Directora. Montserrat Cabana
  • Secretari. Joan Davia
  • Professora. Ma. Dolors Coscolla i Teresa Sumalla
  • Mare. Cecília Gri

Comissió de Convivència:

 • Directora. Montserrat Cabana
 • Cap d’Estudis. Emma Martí
 • Professora. Imma Farré
 • Mare. Marta Poll
 • Serveis. Núria Benach

Comissió de Reciclatge de llibres:

 • Directora. Montserrat Cabana
 • Professora. Anna del Pozo i Montse Nabau
 • Pare. Marta Borrell
 • Mares. Ismael Cabaco i Imma Ciria

.

 Equip directiu.  Curs 18/19

DIRECCIÓ SECRETARI ADMINISTRATIU
Montserrat Cabana Joan Davia Jesús Donoso
Horari:

dilluns i dimarts de 9.15 a 10h

dimecres de 15 a 16h

Horari:

dilluns i divendres de 9.15 a 10h

 Horari:

matins de 9.10 a 11h

dilluns de 15 a 16.30h

 

 

Claustre de professors/es. Curs 18/19

Educació Infantil

P3 Rosa M. Sabio i Maite Molins Núria Benach ( TEI )
P4 Marta Cárdaba i Natàlia Saurí Reforç: Maria Àngels Viu

Anglès: Imma Farré

P5 Elena Martínez, Núria Calvo, Montse Llort i Esther Matute

Educació Primària

1r Ana del Pozo i Sílvia Blanco
ANGLÈS Laura Sellarès
MÚSICA Teresa Quirante
E. FÍSICA Joan Davia / Gustavo Dosantos
RELIGIÓ Dolors Coscolla
E.ESPECIAL M. del Mar Sobranyes / Anna Gómez
2n Núria Salleras  i Encarna Celdrán
3r Fina Romero i Vanessa Arcos
4t Mª Carmen Bueno i Teresa Sumalla
Ana López i Jéssica Valcarce
6è Jordi Pomarol i Montse Nabau

Respecte a l’horari de les visites, cal concertar-les a través dels tutors i tutores.