Calendari del curs

Calendari_Escolar_2018-19 (PDF)

Inici de curs:

12 de setembre de 2018

Vacances:

Del 22de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019

Del 13 d’abril al 22 d’abril de 2019 (ambdós inclosos)

A partir del 21 de juny de 2019

Dies festius de lliure disposició:

2 de novembre de 2018

7 de desembre de 2018

4 de març de 2019

Jornada compactada:

21 de desembre de 2018 i del 11 al 21 de juny de  2019 (ambdós inclosos)

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12,30 h i de 14,30 a 16 h per a tots els alumnes del centre. El dia 21 de desembre de 2018 i a partir del 11 de juny de 2019 es realitza horari compactat de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:00h).

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels dos primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.