Instal·lacions

Al llarg del curs 2009 -10 es van realitzar unes obres de millora en totes les nostres instal·lacions que va implicar una renovació integral de tot l’edifici , els espais exteriors i la creació de l’Escola Bressol Municipal L’Harmonia dins del recinte escolar

L’escola disposa d’unes instal·lacions amb espais interiors i exteriors diàfans, assolellats i sense barreres arquitectòniques del tot òptimes per a les diverses necessitats dels nostres alumnes, així doncs, l’equipament escolar acompleix totalment i de manera molt satisfactòria , la finalitat que li és pròpia.