Comissió revista Ba-ba-loo

Membres: Herena Eixarch, Judith Casals, Charlotte Beaudenuit i Raimon Alamany