Comissió revista Ba-ba-loo

Membres: Herena Eixarch, Judith Casals i Charlotte Beaudenuit.