Comissió escola pares i mares

És responsable d’afavorir i dinamitzar la participació de totes les famílies en el dia a dia de l’escola a través d’activitats o xerrades per als pares, que es puguin realitzar a l’escola.

mail: escolapares@escolabaloo.cat

Membres: Noemí Duran, Manel Ibañez, Rebecca Macauley, Herena Eixarch i Lucía Escobedo