Organització de la junta

La Junta de l’AMPA i les seves comissions es reuneixen de forma ordinària, com a mínim,  amb la següent periodicitat:

  • Periodicitat de reunions de la junta: Mensual
  • Periodicitat  de reunions de les comissions Consell Escolar: Trimestral
  • Periodicitat  de reunions Consell Escolar: Trimestral
  • Periodicitat de reunions delegats de classe: Trimestral

 

Calendari de convocatòries de la junta d’AMPA pel curs 2018-19:

 

Dimarts 2 d´octubre  de 2018

Dimarts 6 de novembre de 2018

Les assemblees es realitzaran a les 17h a l’espai en el qual s’indiqui a la convocatòria.