Organització de la junta

La Junta de l’AFA i les seves comissions es reuneixen de forma ordinària, com a mínim,  amb la següent periodicitat:

  • Periodicitat de reunions de la junta: Mensual
  • Periodicitat  de reunions de les comissions Consell Escolar: Trimestral
  • Periodicitat  de reunions Consell Escolar: Trimestral
  • Periodicitat de reunions delegats de classe: Trimestral

Calendari de convocatòries de la junta d’AFA pel curs 2019-20:

Dimarts 10 de març de 2020 a les 21h:

 

 

Les assemblees es realitzaran a les 17h a l’espai en el qual s’indiqui a la convocatòria.