Ajuts menjador. Llistat admesos i denegats

Benvolgudes famílies,

Ja podeu consultar la resolució provisional, corresponent als ajuts de menjador per al curs 2020-2021. Els alumnes que heu sol.licitat la beca al setembre la resolució sortirà més endavant.

Ajuts Menjador Consorci. Llistat admesos i denegats

En elles se us informa per a cada petició/alumne el barem de punts específics (necessitat social, família nombrosa, etc.) segons el que preveu punt 7 de la convocatòria, preu dia concedit,  i preu complementari al qui li correspongui.

Contra aquesta proposta de concessió/denegació, els interessats heu de presentar les  AL.LEGACIONS FINS AL 29 DE SETEMBRE a l’escola. Heu de demanar cita prèvia al telèfon 93.310.52.95. Per accedir-hi cliqueu aquí: formulari al.legacions

Us relacionem els motius de denegació amb la documentació que cal que presentin

-MANCA SIGNATURA: Vol dir que la família no ha presentat a l’escola la sol·licitud signada o bé no tenim constància. En aquest cas la família s’haurà d’adreçar a l’escola per portar la sol·licitud signada i afegir-la a la graella de signatures de les peticions de setembre. Un cop signada, l’estat de la petició sortirà en el llistat d’admesos i denegats de les presentades en el període de setembre.

-PENDENT: Vol dir que encara no hem rebut resposta de l’AEAT sobre la renda familiar. L’estat de la petició sortirà en el llistat d’admesos i denegats de les presentades en el període de setembre.

– IMPOSSIBILITAT DE VALIDACIÓ DE RENDA: Vol dir que no s’han pogut contrastar les dades econòmiques. Cal que presentin la documentació econòmica, de tota la unitat familiar, de l’exercici 2019.

– SUPERA EL LLINDAR DE RENDA: Supera els llindars de renda establerts en la convocatòria.

– SUPERA EL LLINDAR DE PATRIMONI. És possible que aquest increment patrimonial provingui d’un ajut o bé de lloguer o  bé d’un altre tipus. Si és el cas cal que, juntament amb l’imprès d’al·legacions, presentin el Certificat on consti l’import obtingut per aquest concepte durant tot l’any 2019. Exemple: Ajut de Lloguer.

-SUPERA EL LLINDAR DE FINQUES URBANES. Vol dir que tenen altres propietats, fora de la l’habitatge habitual, l’import cadastral de les quals supera el llindar establert.

-EXISTEIXEN DUES DECLARACIONS A L’AEAT. Vol dir que han fet una declaració complementària. En aquest cas cal que presentin les dues declaracions de renda.

-NO CONSTEN DADES ECONÒMIQUES A L’AEAT. En aquest cas, cal que presentin documentació dels ingressos de la unitat familiar durant l’any 2019.

-MANCA FAMILIARS A EFECTES FISCALS. Vol dir que no coincideixen els membres informats a la sol·licitud  amb els que consten a l’Agència Tributària. Cal que presentin declaració de renda juntament amb el NIF/NIE, de la unitat familiar.

-SITUACIÓ IRREGULAR ENFRONT L’AEAT. Vol dir que, en la data de consulta, la seva situació amb l’AEAT no estava regularitzada. Per exemple, titular obligat i no ha presentat declaració d’IRPF. En aquest cas, primer cal que regularitzi la seva situació amb l’AEAT.

-MANCA DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA EN LA SOL.LICITUD. Vol dir que, o bé cap membre de la unitat familiar ha declarat ingressos, o bé que els ha informat però no ha adjuntat la documentació. En aquest cas cal acreditar informació econòmica de l’exercici 2019.