Ajuts de menjador pel curs 20-21

Termini de presentació: del 23 de juny al 9 de juliol. 

Les sol·licituds es presentaran en un formulari telemàtic que trobareu a la web del Consorci d’Educació de Barcelona.

Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, se’n genera un resguard, que cal signar i lliurar al centre amb la documentació que sigui necessària.

Només caldrà portar fotocòpia dels següents documents:

– Infants en acolliment: Cal presentar original i fotocòpia de la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

– Situació de risc social de la unitat familiar: Les famílies ateses pels serveis socials d’altres ajuntaments han de presentar un informe específic dels serveis socials que acreditin quin tipus de risc social presenten.

– Treballadores de la llar: Cal presentar el certificat de cotitzacions de l’any 2019.

– Famílies que no poden acreditar els ingressos: Han de presentar un certificat de valoració social.

Heu d’omplir només una sol·licitud per família.

Heu de  lliurar el resguard de la sol·licitud a la secretaria del centre.

Horari d’atenció de secretaria: de 8.30h a 11:30h de dilluns a divendres, excepte dijous.

Qualsevol dubte podeu trucar al telèfon de l’escola 933105295

ACCÉS AL FORMULARI TELEMÀTIC