Curiositats

Curiositats

Maria Aurèlia Capmany

“Maria Aurèlia Capmany va néixer a Barcelona el dia 3 d’agost de 1918, a la Rambla de les Flors. Era filla del folklorista Aureli Capmany i de Maria Farnés, i néta del periodista i polític Sebastià Farnés.
Es va iniciar acadèmicament a l’Escola de Dona Mercè Climent, l’Escola Montessori (1920-1926) i a l’Institut Feminal, per passar després a l’Institu-Escola dependent de la Generalitat de Catalunya, que representava l’avantguarda educativa de l’època i seguia les directrius de la Escuela Libre de Enseñanza