Instal·lacions

Les instal·lacions de què disposa la nostra escola són:

 • Aules d’Infantil (P3, P4, P5)
 • Aules de Cicle inicial (1r i 2n)
 • Aules de Cicle Mitjà (3r i 4t)
 • Aules de Cicle superior (5è i 6è)
 • Gimnàs
 • Aula de Música/Biblioteca
 • Aula de suport
 • Aula d’informàtica
 • Sala de mestres
 • Menjador
 • Pati
 • Pati d’infantil
 • Pista de ciment
 • Pista d’herba