Projecte Sharing to learn (Novetat)

Un grup de 8 alumnes de batxillerat de l’Institut Rubió i Ors amb un excel·lent nivell d’anglès fan de “Language Assistants” una tarda a la setmana a les aules de 5è . Aquests alumnes fan suport a la mestra d’anglès en activitats orals, com ara petits grups de lectura en veu alta, jocs, role-plays i petites converses.

L’objectiu principal d’aquest projecte és afavorir l’intercanvi entre alumnat de diferents etapes educatives i donar
suport a la millora de l’expressió oral en llengua anglesa, per tal de facilitar l’accés a entorns
plurilingües i pluriculturals a l’alumnat participant.

A més, altres objectius vinculats al projecte són:

 Millorar la competència oral comunicativa de l’alumnat.
 Promoure els entorns d’aprenentatge lingüístic no matern a partir de les interaccions
personals entre l’alumnat de diferents etapes educatives.
 Implementar metodologies d’aprenentatge-servei que permetin apropar l’alumnat de
secundària a valors propis de la vida en societat Afavorir actituds de compromís, respecte, responsabilitat i autonomia personal que ajudin a
construir un entorn més humà.
 Possibilitar el treball i l’intercanvi de centres i docents de primària i secundària per afavorir la
transició entre etapes educatives.
 Afavorir al voltant d’aquesta activitat mecanismes de progrés i participació entre els
implicats del projecte: alumnes, docents, centres, famílies.

DESCARREGA’T EL PROJECTE Sharing to learn.

Share