Treball per projectes

Què entenem per treballar per projectes a l’Educació Infantil?

A la nostra escola estem creant una educació interdisciplinària dotant de significat el procés d’ensenyament aprenentatge, cada cop més allunyat de l’escola tradicional.
El treball per projectes és una metodologia que permet a l’alumnat pensar, investigar, aprendre dels seus errors, dels companys i d’aquesta manera fomentar el ser crítics.
El tema escollit per cada projecte pot esdevenir de diferents maneres:
• Un centre d’interès que afecta la vida de l’escola.
• Una idea o vivència d’un infant.
• Un esdeveniment relacionat amb l’aula.
• Una proposta duta a terme per part d’una mestra.
Les mestres d’infantil sempre busquem una manera atractiva per introduir el tema: per exemple una pel·lícula que faci referència al tema que treballarem, un personatge inventat, una capsa màgica, una carta, un correu electrònic, una notícia d’actualitat…

La metodologia emprada a l’escola Antoni Tàpies per fer el treball per projectes a l’educació infantil segueix el següent esquema:
1. S’escull un tema.
2. Es cerquen els coneixements previs, “Què sabem?”
3. Es plantegen els temes que es volen descobrir, “Què volem saber?”
4. Es comença a buscar informació per resoldre els reptes plantejats.
5. Es crea un mapa conceptual o índex de treball. Es reflexiona contínuament sobre el “què hem après” i “com ho hem après”.
6. Es posa en comú els aprenentatges realitzats i es va construint una xarxa de continguts.
7. Al llarg del projecte van sorgint contínuament nous temes per descobrir i els tractem segons els interessos de cada grup classe.
8. El projecte finalitza amb un dossier que recull les diferents experiències, vivències, activitats, reflexions, fotografies… que s’han anant desenvolupant al llarg del propi projecte.

Quin paper hem de fer les mestres?
Fem de guies dels alumnes en la seva descoberta. Estimulem els infants i propiciem situacions d’aprenentatge que permetin a l’alumnat avançar i enriquir-se. Proporcionem els recursos necessaris perquè siguin ells qui construeixin de manera autònoma els coneixements propis.

Reflexions que hem compartit i que cal que tinguem presents:
Escollirem un tema interessant perquè els alumnes s’impliquin en el projecte.
• Vetllarem per tal que els nens i nenes siguin autònoms però alhora farem un seguiment per veure si van progressant adequadament.
• Acompanyarem als infants en el seu projecte guiant-los perquè no es desorientin entre la informació.
• Involucrarem a les famílies perquè també s’impliquin en el projecte.
• Si la temàtica ho permet, buscarem experts o persones que puguin aportar coneixements sobre el tema que estem treballant.
• Cercarem activitats o sortides que ens permetin treballar aspectes relacionats amb el projecte.

Share