Espais d’aprenentatge

Espais d’aprenentatge de llengua i lògica matemàtica amb docència compartida

A P4 i a P5, fem docència compartida en lectoescriptura i lògica matemàtica en 3 espais d’aprenentatge.

– Un espai amb la mestra tutora amb feines de lectoescriptura o lògica matemàtica que requereixen més ajut de l’adult.

– Un espai amb la mestra de suport amb una tasca també de lectoescriptura o lògica matemàtica amb un recurs digital, bé sigui la PDI, ordinadors, tauletes… (en funció de l’activitat)

– Un espai de treball més autònom, amb activitats totalment lúdiques i/o de manipulació també de lectoescriptura i lògica matemàtica.

Amb aquests espais pretenem atendre a tot l’alumnat amb metodologies diverses, per tal que sigui quin sigui el seu punt de partida tots avencin en el seu procés d’aprenentatge.

Share