Ambients

QUÈ SÓN ELS AMBIENTS D’APRENENTATGE?
Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir de diferents propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres.
Aquest plantejament de treball respon a la necessitat que mostren els infants de jugar i relacionar-se. És una manera de poder donar resposta als interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.
Els infants disposen d’un espai d’experiència activa, on es reuneixen per explorar diverses possibilitats de joc i de materials.
Els ambients segueixen el model socioconstructivista, el qual parteix d’un aprenentatge significatiu per part de l’alumne, que té en compte els seus coneixements previs i en el qual destaca la gran importància que té la relació amb els companys/es.

QUÈ PRETENEM ACONSEGUIR AMB ELS NOSTRES AMBIENTS
– Potenciar la creativitat, l’autonomia i la capacitat de raonament
– Potenciar i desenvolupar el llenguatge oral: lèxic, espontaneïtat en la parla…
– Aprendre dels companys/es, no només de l’adult.
– Afavorir les relacions socials i de convivència entre els infants.
– Desenvolupar els hàbits socials; compartir espais, jocs, joguines, posar-se d’acord els uns amb els altres, establir normes de comportament i de joc…
– Oferir als infants un espai de joc on poder investigar, observar, manipular…de manera constant i lliure sistemàticament.
– Expressar els seus sentiments, emocions i sensacions lliurement.
– Respectar a les persones i els materials.
PRINCIPIS METODOLÒGICS DELS AMBIENTS DEL TÀPIES
• L’Infant és el constructor del seu propi aprenentatge. Investiga, prova, assaja, modifica, construeix, destrueix, parla, raona, explica, inventa, imagina…
• La funció de les mestres és fer de guia, d’organitzadores, de mediadores que faciliten el procés d’aprenentatge.
• Donem molta importància als espais i a la seva organització. Creiem que tant l’espai com els materials són la principal estratègia d’intervenció.
• Utilitzem tota mena de materials; naturals, efímers, durs, tous, continus, discontinus…
• Creem espais atractius i susceptibles d’aprenentatge.

FUNCIONAMENT DELS AMBIENTS

Fem els ambients per nivells en 3 sessions de 1h i 30min a la setmana. Els nens i nenes són els qui trien on volen anar cada dia.
Els ambient d’aprenentatge són 4:
– Ambient d’Experimentació (ubicat a la tutoria del grup B)
– Ambient Artístic (ubicat a la tutoria del grup A)
– Ambient de Joc (ubicat a la Ludoteca)
– Ambient d’Expressió corporal (ubicat a la sala de psicomotricitat)
A cada ambient hi ha entre 12/13 infants, així que la ratio és més baixa i els podem atendre d’una manera més individualitzada.

La dinàmica dels ambients és sempre la mateixa;
• A l’entrar a l’ambient es fa una petita conversa per parlar sobre quines són les consignes que cal seguir, quins rols es desenvolupen en aquell ambient…
• Activitats lliures per part dels infants on la mestra fa de guia i de suggeridora de propostes.
• Per finalitzar, es torna a fer una conversa per explicar les seves opinions, preferències, allò que els hi ha cridat l’atenció… en definitiva, allò que han après.

La dinàmica dels ambients és sempre la mateixa;

  • A l’entrar a l’ambient es fa una petita conversa per parlar sobre quines són les consignes que cal seguir, quins rols es desenvolupen en aquell ambient…
  • Activitats lliures per part dels infants on la mestra fa de guia i de suggeridora de propostes.
  • Per finalitzar, es torna a fer una conversa per explicar les seves opinions, preferències, allò que els hi ha cridat l’atenció… en definitiva, allò que han après.
Share