Centre formador

centres_formadors

Què és un centre formador?

És un centre de referència on l’alumnat de diferents universitats catalanes i instituts de Educació Secundària realitzen el seu període de pràctiques tant de magisteri com de diferents mòduls de Formació Professional.

 Per què som centre formador?

Des de fa gairebè 10 anys la nostra escola acull alumnat en pràctiques. Rebem una valoració molt positiva per part de les Universitats i Instituts donat que vetllem per un procés de pràctiques de qualitat.

Des del primer dia, acullim a aquests joves donant-los una partcipació activa a dintre de la nostra comunitat educativa, ja que els mestres que els tutoritzen els hi fan un seguiment molt acurat, alhora que afavoreixen la seva participació en el procés d’ensenyament aprenentatge.

Aquesta convivència entre el nostre claustre i l’alumnat en pràctiques fa que l’aprenentage sigui bidireccional ja que ens aporten moltes de les innovacions pedagògiques que els transmet la Universitat.

Share