Instal·lacions

El centre consta de dos edificis, un dels quals és més antic que l’altre ja que abans de la seva inauguració a l’any 1986 tenia altres funcions.

Tots dos edificis es caracteritzen per tenir aules il·luminades que tenen accés directe als diferents patis.A més, l’edifici d’Educació Infantil consta d’una sola planta en què hi ha 4 aules (dos per cada nivell: P3 i P4), els lavabos dels mestres i els dels alumnes.

En canvi, l’edifici destinat als alumnes de P5 i tota l’etapa Primària té tres plantes i hi trobem a més les següents instal·lacions:

Planta baixa

 • Entrada pròpia a la planta
 • Dues aules de P5
 • Racó de llengua de P5
 • Sortida al pati de parvulari a cada aula: accés amb portes corredores
 • Estància guarda arxius/magatzem i espai per guardar el material d’Ed. Física.
 • Pati E. Infantil
 • Lavabos d’Ed. Infantil i 1r
 • Consergeria. Fotocopiadora/impressora

Primera planta

 • Entrada pròpia a la planta
 • Dues aules per cada nivell (de 1r a 4t de Primària)
 • Sortida al pati a cada aula: accés amb portes corredores
 • Lavabos pels mestres
 • Lavabos pels alumnes, lavabo adaptat a minusvalies i farmaciola / espai per guardar el material d’Ed. Física
 • Espai amb fotocopiadora.
 • Menjador i cuina
 • Direcció
 • Secretaria/administració
 • Cap d’estudis
 • Estància on es troba la cuina i el menjador del professorat, un office i 3 petites sales per a l’AMPA

Segona planta

 • Entrada pròpia a la planta
 • Aula d’anglès (dotada amb audiovisuals i multimèdia: vídeo, televisió, ordinador, radiocasset, transparències, etc.)
 • Dues aules d’Ambients (destinada als alumnes d’Educació infantil, una d’elles també s’utilitza per guardar-hi el material de psicomotricitat)
 • Quatre aules d’Educació Primària, dues per a cada nivell (de 5è i 6è de Primària)
 • Lavabos pels alumnes
 • Sortida al pati a les aules de 5è: accés amb portes correderes
 • Patis específics per a cada nivell i cicle
 • Laboratori, on s’hi fan pràctiques i experiències setmanalment i que serveix també com a aula d’Educació plàstica i visual i per fer reforç de llengua.
 • Dues aules d’informàtica (dotades amb PDI, multimèdia i xarxa: ordinadors amb accés a Internet i equipats amb diferents programes per treballar diferents àrees, com poden ser: Clic, Scratch, etc.). En una d’ellas està ubicat un carro amb tablets i una fotocopiadora /impressora
 •  Aula d’Educació especial
 • Despatx de la psicopedagoga de l’EAP
 • Despatx d’Educació Física i sala d’ arxius
 • Biblioteca que serveix també com a aula d’Educació plàstica i visual, per  fer reforç i per a dur a terme el taller de ràdio amb carro de so, micròfons i grabadora.

 Zona exterior del centre:

 • Pista poliesportiva on es realitza l’Educació Física i patis diversos segons cicles
 • Hort i enjardinat, que es treballa en Tallers com a ampliació de l’àrea de Ciències Naturals i Coneixement de l’Entorn

Un aspecte important a destacar és l’entorn immediat al centre. Tot just al costat de l’Escola Antoni Tàpies hi ha l’Institut Rubió i Ors i l’Escola Amat Verdú. Tots dos centres són de titularitat pública.

A més, hi ha un parc, el Parc de la Muntanyeta, que és un espai públic. En ell s’hi ubica la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, que és una de les més grans de Catalunya. També hi ha vàries entitats esportives on participen una bona part dels alumnes. El rugbi i el beisbol són un dels esports més emblemàtics de Sant Boi a part dels tradicionals esports com el futbol, voleibol, handbol i el bàsquet. 

 

Share