Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars programades pel curs 2019-2020:

Anglès de 17h. a 18h.