EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATORIA (12-16 ANYS)

ESO
Els objectius d’aquesta etapa són:

 • Adquirir les competències suficients en les àrees instrumentals (matemàtiques i llengües catalana, castellana i anglesa) per tal de poder seguir estudis posteriors o iniciar-se en el món professional.
 • Emprar els principis bàsics de les diferents disciplines (ciències naturals, ciències socials, expressió artística,… Llegeix més»

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (6-12 ANYS)

PRIMÀRIA
 
Són objectius d’aquesta etapa:

 • Conèixer i acceptar la pròpia identitat i la dels altres.
 • Mostrar actituds participatives, solidàries i de respecte.
 • Desenvolupar les capacitats d’aprenentatge i els hàbits de treball.
 • Ser capaç d’aplicar els coneixements en la vida quotidiana.

La importància de la relació família-escola

 • Contacte diari amb mestres. Entrevistes personals.
 • Informes… Llegeix més»

EDUCACIÓ INFANTIL (P3, P4, P5)

EDUCACIÓ INFANTIL (P3, P4 I P5)
Els objectius d’aquesta etapa són:

 • Ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma.
 • Aprendre a pensar, comunicar i a descobrir.
 • Treballar per unes relacions interpersonals satisfactòries.
 • Crear una imatge positiva pròpia i dels altres

L’Escola considera que el desenvolupament de l’infant no es limita… Llegeix més»

LLAR D’INFANTS (P1-P2)

LLAR D’INFANTS
Fem pedagogia activa i globalitzada, essent el nen l’eix principal de la nostra escola, el sistema d’ensenyança està basat en què el nen prengui part dinàmica en el desenvolupament de la pròpia maduresa.
– Treballem la relació Escola-Pares per tal que aquests coneguin la llar… Llegeix més»