SOM ESCOLA GEP!!!


L’escola Alegre continua dins del projecte  d’innovació pedagògica GEP ( generació escoles plurilingües) organitzat pel departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i… Llegeix més»