Robòtica

HORA DEL CODE 

Robòtica és un espai on es porten a terme diverses propostes de l’àmbit tecnològic segons l’etapa madurativa de l’infant, per exemple, l’ús de programes a l’ordinador, l’ús de Bee bots (recurs per a treballar, entre d’altres, el pensament computacional), presa de contacte amb programes de programació com l’Scratch, l’hora del code…

FOTOS CURS 2019-2020