Instal·lacions

L’escola té sis aules d’educació infantil i dotze d’educació primària, aula de música, aula de plàstica, aula d’anglès, cinc aules per a desdoblaments, dues aules d’informàtica, menjador, biblioteca, aula de psicomotricitat, gimnàs/teatre, menjador i cuina pròpia.

Aquest curs 2020/21 hem hagut d’adaptar alguns espais per reduir grups per adaptar-nos a la normativa Covid-19.