La Caseta EI

A l’espai de la Caseta es creen situacions de joc on l’infant imita i representa accions o personatges, explorant  i reproduint el món dels adults.

Es vol afavorir que els nens i nenes es converteixin en els protagonistes de l’acció, per representar i imitar diferents rols (personatges) que poden relacionar amb situacions i accions de la vida quotidiana, ja siguin reals o de ficció.

Es pretén afavorir el desenvolupament de la intel·ligència emocional, el llenguatge verbal  la creativitat i la interacció amb els altres,  per anar adquirint estratègies per resoldre conflictes, tensions i sentiments que els ajudin a superar diferents obstacles.

L’aula està ambientada en una caseta amb diferents espais:  la cuina, una taula per fer els àpats, una butaca de descans, un racó de dormir, un lloc rentar la roba… i un supermercat. També es fomenta que els alumnes facin bon ús dels objectes i els materials que utilitzen.

FOTOS ESPAI CASETA. Curs 19-20