Espais Educació Infantil

El treball per espais és una metodologia que fomenta l’autonomia dels infants i té en compte els seus interessos. Cada aula és un espai amb diferents propostes de jocs/racons centrats en un aspecte concret (joc simbòlic, experimentació, comunicació, creació plàstica, moviment..).

Cada nen i nena decideix lliurement a quin espai vol anar, segons les seves necessitats i interessos. Amb aquesta dinàmica  aprenen a construir nous significats de la realitat que els envolta a partir de l’exploració de l’entorn, la interpretació i el raonament. Poden experimentar els diferents usos dels llenguatges en un ambient favorable i acollidor; observar, escoltar, parlar, expressar, comunicar, interpretar, representar i crear. La funció de la mestra és guiar i proposar. En tots els ambients es treballen uns aspectes generals relacionats amb el desenvolupament de les capacitats pròpies de l’Educació Infantil, i uns altres de més específics relacionades amb les àrees curriculars.

En els espais el protagonista és l’alumne, la interacció que fa amb els materials o propostes presentades i la interrelació amb els altres. Els nens/es de P3 a P5 es barregen en aquesta activitat, i la sessió s’acaba en una conversa posterior per verbalitzar el que els ha agradat o han descobert.  Els espais a Infantil es realitzen cada dia al matí.

Enguany oferim l’espai de la Foscor, a l’aula de suport petita, i la Psico no es fa en anglès.