Espais Cicle Mitjà

A Educació Primària portem a terme espais a Cicle Inicial i Cicle Mitjà, dues tardes a la setmana. El principal objectiu és el d’oferir un ambient on l’infant sigui el protagonista i constructor del seu propi aprenentatge. El mestre adopta un rol de guia i orientador a través de propostes a l’aula que despertin l’interès dels alumnes de forma natural i espontània. Per tal de potenciar l’autonomia i gestió del temps, els espais són de lliure circulació, és a dir, al llarg de la tarda cada nen o nena escull per quin espai començar i s’organitza la tarda segons els espais on vulgui assistir. Cada cicle els porta a terme en dies diferents, barrejant-se els alumnes amb companys del mateix cicle (1r. amb 2n. i 3r. amb 4t.). D’altra banda, cada espai té un límit d’alumnes per tal de garantir-ne el bon funcionament. Quan va acabar la tarda, els participants que es troben a cada espai es reuneixen per tal de portar a terme una posada en comú dels espais on han assistit tot compartint sensacions i experiències que ens ajuden a tornar a la calma i, així, concloure la tarda.

Aquest curs es porten a terme sis espais a cada cicle, cinc dels quals són comuns, adaptant-los a l’etapa madurativa de cada curs: l’Espai d’Art, l’Espai de Robòtica, l’Espai de Cos i Ment, l’Espai Científic i l’Espai de Mediateca; i dos de diferents: a Cicle Inicial l’Espai d’Invents i Mini Mons, mentre que a Cicle Mitjà es porta a terme l’Espai Info Aldric. El conjunt de tots els espais garanteix el treball d’un ampli ventall de continguts amb els quals pretenem arribar a l’interès i necessitats de cada infant. A continuació trobareu una petita explicació de cada un.

Espais a CM