Científic CI

En aquest espai es fomenta l’observació i la investigació, l’experimentació, la construcció, el treball amb la llum i la foscor i realització d’experiments.

A través de l’observació (primer a nivell d’ull nu, després amb lupes, microscopi i/o prismàtics), consulta de llibres, jocs lògics, jocs teòrics, estris de mesura i pes… poden fer petites investigacions, deduccions i comprovacions.

En l’experimentació els infants expressen la seva creativitat, curiositat i inquietuds.  A partir de la manipulació, amb diferents materials i eines de l’aula, i de l’assaig-error  poden experimentar, descobrir i adquirir inconscientment estratègies  per un futur científic.

Amb la construcció, l’alumnat fomenta la creativitat, l’enginy, la lògica i altres aspectes matemàtics i físics. També, participa el mètode d’assaig-error.

A partir de tasques amb la llum i la foscor es treballen continguts propis de la ciència: com els colors primaris, els colors, transparències, ombres…

Finalment, amb la realització d’experiments aprenen a seguir les instruccions, preparar el material i sobretot, descobreixen el perquè de moltes coses de la vida quotidiana. A més, permet entendre aspectes més tècnics o més teòrics .

A part de tot això, també es treballen altres aspectes com els hàbits de endreça, recollir, netejar el material, escombrar, respectar les aportacions del companys, respectar el material…

FOTOS E.CIENTÍFIC CURS 2019-2020