GUARDÓ ESCOLES INNOVADORES EN L’APLICACIÓ DE LES TECNOLOGIES DIGITALS MOBILE LEARNING AWARDS

GUARDÓ ESCOLES INNOVADORES EN L’APLICACIÓ DE LES TECNOLOGIES DIGITALS

MOBILE LEARNING AWARDS

Dijous 1 de març de 2018, el nostre centre ha participat a l’acte del lliurament dels premis Mobile Learning Awards, celebrat en el marc del Changing Education Together.

El projecte presentant s’anomena Ampliem les nostres eines i recull la selecció i seqüenciació de les eines tecnològiques que volem que acompanyin la innovació que estem duent a terme al centre. No es tracta de renunciar a eines “tradicionals” com compassos, àbacs o diccionaris, sinó de completar-les i ampliar-les amb la tecnologia educativa que tenim al nostre abast. La nostra finalitat és treballar per a l’educació dels nostres alumnes per a una societat digital.

Per a la elaboració del projecte ens hem centrat en dos eixos principals:

  1. Transversalitat: la tecnologia no pot ser exclusiva de l’hora o l’aula d’informàtica o un/a mestre/a determinat, ha de ser present en tots els àmbits educatius, disponibles per a ser emprat en qualsevol aula.
  2. Universalitat: una tecnologia per a tots els alumnes, en què ningú quedi exclòs per motius de dificultats d’aprenentatge.

Com dèiem, aquestes eines tecnològiques complementen a les tradicionals, però també realitzen unes aportacions que doten els alumnes d’estratègies imprescindibles al segle XXI com són:

  • Descomposició de problemes: saber fragmentar un problema o repte gran en d’altres més petits i assumibles.
  • Reconeixement de patrons: reconèixer allò aplicat en una situació per a ser aplicat en una de nova.
  • Treball cooperatiu.

Pel que fa referència a com hem dissenyat el nostre projecte, s’estableixen tres camps:

  • Aprenentatge mòbil: ús de tauletes electròniques. A Educació Infantil, a través del racó digital creat a cada tutoria. A Primària, amb l’existència d’un banc de tauletes per a cada cicle que  disposen de un ampli ventall de aplicacions educatives. S’ha creat, a més, un directori d’Apps disponibles a les tauletes amb una referència a l’edat de l’alumnat a qui van destinades i el tipus d’àmbit més adequat per a treballar-hi. Per tal d’elaborar aquest directori, ens hem basat en les avaluacions del portal Toolbox de mSchools.
  • Robòtica: ús de robots educatius a totes les etapes del centre, des de Beebots a Educació Infantil, fins a LegoWeDo2.0 a Cicle Superior, passant per Scratch+Makey Makey i Dash.
  • Programació: seqüenciació de programes, aplicacions i estratègies per a l’aprenentatge del llenguatge de programació, partint de conceptes molt bàsics fins a programació avançada.

L’adquisició de tots aquests recursos ha estat possible gràcies a formar part del projecte Llagostera 3.0 impulsat per l’Ajuntament de Llagostera, que fomenta l’accés a formació i recursos tecnològics per a tota la ciutadania.