FORMACIÓ ACTIVE LEARNING IN MY SCHOOL AND CLASSROOM. BRUSEL·LES 1 I 2 DE DESEMBRE.

La formació Active Learning in my school and classroom s’ha dut a terme a la seu de l’European Schoolnet de Brusel·les els dies 1 i 2 de desembre de 2018. La nostra participació deriva del guardó com a Escola Innovadora en l’ús de Noves Tecnologies obtingut el passat 3 de març en el marc dels Mobile Learning Awards, del Mobile World Congress.

L’European Schoolnet és una organització sorgida de la col·laboració de 34 ministres d’Educació de diferents països de l’Unió Europea. El seu màxim objectiu és l’estudi de projectes d’innovació pedagògica i la especial incidència de les Noves Tecnologies en aquests projectes.

La formació, en la qual varen participar 35 mestres de 13 països europeus diferents, pretén donar eines d’anàlisi, disseny i millora dels diferents elements que propicien un aprenentatge actiu a l’aula i, globalment, al centre. Així, s’hi analitzen el tipus de mobiliari i la situació d’aquest per a afavorir situacions diverses d’aprenentatge; la distribució de l’alumnat per tal de donar resposta a diferents dinàmiques de treball (individual, parelles, petit grup, gran grup, etc.); les estratègies de plantejament de nous aprenentatges/situacions d’aprenentatge; i les aplicacions tecnològiques que fomenten, incentiven i faciliten aquest aprenentatge actiu.

Durant els dos dies de formació, a banda de les estratègies facilitades pel professorat que impartia el taller, va resultar altament satisfactori poder compartir idees, recursos etc. amb la resta de països participants i poder així enriquir-nos del coneixement mutu a part de poder observar similaritats i divergències amb la resta de països de la Unió Europea. Fruït d’aquest intercanvi, es va poder constatar que l’escola es troba en una situació avantatjosa en l’ús de les Noves Tecnologies en comparativa amb la resta de països – alguns dels quals ara comencen a planificar l’ús de robots i aplicacions educatives-  i que moltes de les estratègies de gestió dels espais, dinàmiques de treball i ús de metodologies actives que s’estan duent ja a terme al centre responen a les directrius que marquen tan els estudis europeus sobre aprenentatge actiu com a l’aposta de la Unió Europea en aquest àmbit.