Secundària

ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI (ESO)

 

 

L’ESO representa el darrer estadi de l’ensenyament obligatori. Som conscients de la importància d’aquesta etapa, en què l’alumne/a ha d’haver assolit un bagatge i una autonomia suficients que li permetin emprendre amb garanties el seu propi camí. Per això potenciem l’ús conscient i responsable de les noves tecnologies, alhora que els animem a aprendre a aprendre.

Apostem amb fermesa per un ensenyament de qualitat, integrador i, alhora, funcional. Volem que el nostre alumnat assoleixi amb escreix l’avaluació de competències bàsiques de 4t d’ESO, obtingui el graduat en l’ESO i estigui sobradament preparat per a l’educació postobligatòria.

Posem molt èmfasi en l’orientació dels i de les nostres alumnes, fent-los costat al final d’aquesta etapa de la mà del nostre gabinet psicopedagògic. Apliquem metodologies diverses amb els seu assessorament, per tal d’oferir una atenció individualitzada. Comptem amb grups flexibles, desdoblaments, classes de reforç… I estem en contacte amb altres centres, perquè coneguin de primera mà l’oferta educativa més enllà de l’ESO. També ajudem a preparar les proves d’accès a cicles formatius a l’alumnat que no superi l’etapa.

No hem d’oblidar que l’ESO va de la mà de l’adolescència: una època de canvis físics i psicològics que nosaltres, mares, pares, educadores i educadors, ja hem viscut i assimilat. Ara és el seu moment: volem acompanyar-los en la seva presa de decisions, quan se’n surtin i quan no l’encertin. Oferim el nostre suport i la nostra experiència en aquesta etapa engrescadora, que sempre suposa un repte. El nostre objectiu és que resulti positiu.

Apostem fortament per l’aprenentatge de llengües estrangeres: a més de l’anglès com a primera llengua, val a dir que som pioners en l’ensenyament de l’alemany. Donada la importància de les llengües estrangeres com a vehicle de comunicació en un món cada cop més globalitzat, ens hem proposat seriosament com a objectiu que els i les nostres alumnes marxin de l’ESO amb la capacitat d’entendre i produir missatges que s’adaptin a tot tipus de situacions comunicatives. Amb poques paraules: que entenguin l’anglès i s’hi facin entendre. Per tal d’aconseguir-ho, potenciem l’ús de les llengües estrangeres en matèries no lingüístiques.

L’aprenentatge és un procés viu. Fomentem la pràctica de l’expressió oral en totes les matèries i l’experimentació, al laboratori i com a actitud enfront del coneixement. Volem que els nostres nois i noies estiguin oberts al futur sense oblidar-se d’on vénen: a la nostra escola, les noves tecnologies van de la mà de l’amor per la cultura clàssica.

 

Un ensenyament de qualitat implica també l’educació en valors. A l’escola Piaget estem convençuts que, primer de tot, formem persones i tot el claustre està implicat en la tasca de treballar transversalment els valors i les emocions que els ajudaran a desenvolupar-se plenament. En aquesta línia, fomentem el voluntariat i col·laborem amb diverses activitats solidàries, com ara la fundació Vicente Ferrer, el Banc dels Aliments, la Marató de TV3… I no ens oblidem de l’aprenentatge de les emocions, fomentant la creativitat, l’expressió i el gust per l’art amb els nostres tallers.

L’escola no és un ens aïllat. Valorem el contacte i la proximitat amb les institucions que ens envolten i amb les quals col·laborem: la biblioteca Juan Marsé, la ludoteca, l’Agència de Salut Pública, la Guàrdia Urbana, els Mossos d’Esquadra, l’Audiència Pública als Nois i Noies de Barcelona… També donem molta importància a la relació família-escola, que volem que sigui ben propera. Tenim múltiples maneres de comunicar-nos amb vosaltres, per tal que no manqui l’intercanvi d’informació: preavaluació, graella de notes, entrevistes…

Som una petita gran família. El nostre objectiu principal és l’educació, però també volem gaudir del temps que compartim. Volem destacar aquí les colònies, el viatge a Mallorca (2n d’ESO) i les diverses sortides lúdiques al llarg de l’etapa.

Això és el que volem, acompanyar en la seva educació ciutadans i ciutadanes responsables, conscients i amb esperit crític; amb una formació que els ajudi a escollir allò que vulguin ser i un entorn que els permeti créixer feliços. T’hi esperem!