Història

images (2) images (1) images escut1 escut nou

L’any 1975 es va crear l’Acadèmia Mistral al carrer Sant Dalmir, entre els barris del Carmel i la Teixonera de Barcelona. Allà hi van començar a fer classe els primers grups d’alumnes que formen part de la nostra història.

Paral·lelament, des de l’any 1975 fins al 1988, les nostres altres instal·lacions del carrer Santa Rosalia/Besós es van destinar a crear una escola d’adults (Escola Popular). S’hi feien classes des de les 18h fins a les 22h, de manera gratuïta i amb la finalitat de que moltes famílies poguessin obtenir el graduat d’adults. Posteriorment, aquest local va destinar-se a allotjar els grups de 6è, 7è i 8è d’EGB mentre al del carrer Sant Dalmir van quedar-se els grups de 1r a 5è d’EGB.

L’Acadèmia Mistral va funcionar amb aquesta denominació fins l’any 1992, quan es va fusionar amb el Parvulari Flor de Neu que aleshores estava situat entre els carrers Mare de Déu del Coll i Santa Albina, molt a prop del local de Sant Dalmir. Després d’aquesta unió, el nom del nostre centre va canviar a Escola Mistral-Flor de Neu. D’aquesta manera es va aconseguir oferir una educació global seguint un mateix projecte educatiu, que cobria l’escolarització des dels 2/3 anys fins els 14 anys (final de l’obligatorietat en l’escolarització en aquella època).

Més tard, l’any 1998, es va formar una Cooperativa de professors i es van llogar els locals actuals situats al carrer Llobregós. Des d’aquell moment, l’escola va començar a funcionar amb la denominació actual d’Escola Piaget. En els nous locals es van poder centralitzar totes les etapes i, des de l’entrada en vigor de la LOGSE, s’hi fan classes d’EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO). Pel que fa a les instal·lacions del carrer Santa Rosalia/Besós hi podem trobar Flor de Neu, que actualment funciona com a llar d’infants.

La nostra Escola és una escola d’implantació al barri des de fa 40 anys. És una escola catalana, mixta, popular, democràtica i no confessional.

Tenim un projecte educatiu molt concret: Lluitar pels drets humans i l’Educació en Valors en el Barri del Carmel. La tasca que desenvolupem està orientada a fomentar el respecte, a millorar la convivència i la integració social. Tenim un projecte d’acollida per a tothom. Volem educar a més d’ensenyar.

Esperem continuar durant molts anys desenvolupant una tasca tan engrescadora com és contribuir en la construcció d’una societat millor. Creiem que la funció educativa a nivell social és indispensable i, per això, tota la comunitat educativa està molt implicada en el projecte educatiu de centre.