Nou currículum de primària

El 2015 es va publicar el NOU CURRÍCULUM DE PRIMÀRIA.
“El Decret 119/2015 converteix els principals objectius generals de les diverses àrees en fites de caràcter competencial, l’aprenentatge no es concreta només en les àrees considerades tradicionalment bàsiques sinó que incorpora totes les dimensions de la persona, tant les individuals com les socials, i per tant inclou tot un conjunt de capacitats que afavoreixen l’assoliment d’objectius personals i socials que preparen els alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant.”

La següent infografia ofereix un RESUM amb els aspectes més essencials del nou Currículum: NOU CURRÍCULUM (INFOGRAFIA).

El nou currículum comporta un canvi al sistema d’avaluar. A la següent infografia trobareu explicat el NOU SISTEMA D’AVALUACIÓ a Educació Primària: NOVA AVALUACIÓ PRIMÀRIA.