Consell escolar

QUÈ ÉS EL CONSELL ESCOLAR?

El Consell Escolar el formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, famílies, personal d’administració i serveis i representant de l’administració local.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, aprovació d’horaris, casal d’estiu, etc.

Orientacions per als/les representants dels pares i mares del Consell Escolar

L’actual Consell Escolar de l’escola (2019-2020) està format per:

Equip directiu: Andrea Codó, Laura López i Roser Lluch.

Representants dels mestres: Glòria Carrasco, Nina Rabella, Esther Carrasquel, Agnès Beltran i MªJosé de Rafael.

Representat AFA: Àngels Carrasco.

Representat de les famílies: Cristina Porta, Laura López i Paula López.

Representat Ajuntament: Rosa Pitarch.

Personal Laboral: Eva Casanova (Educadora SIEI)

Més informació sobre el Consell Escolar. Enllaç web http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/consells-escolars-centres/